Genel

Jean Monnet Modülleri, AB çalışmaları üzerine kısa öğretim programları veya kurslarıdır. Bunlar AB'ye giriş modülleri, AB çalışmaları içindeki belirli bir noktaya veya disipline odaklanan kurslar veya multi disiplinli yaklaşımlar olabilirler.

Koşullar

Koşullar: Her modül, akademik yılda en az 40 saat sürmelidir. Jean Monnet Modülleri, bir yüksek öğretim kurumunda çalışan profesörler ve araştırmacılar tarafından koordine edilmelidir.